कोटी - कo्गो, डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक यात्रा समाचार

डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक अफ क Cong्गो, जसलाई डीआर कo्गो, DRC, DROC, कo्गो-किन्शासा वा केवल कo्गो पनि भनिन्छ, मध्य अफ्रिकामा अवस्थित एक देश हो। पहिले यसलाई जाइर भनिन्थ्यो। यो क्षेत्रफलको रूपमा, सब-सहारा अफ्रिकामा सबैभन्दा ठूलो देश हो, अफ्रिकाको सबै भन्दा दोस्रो ठूलो र विश्वमा ११ औं ठूलो हो।