कोटी - कुक टापुको यात्रा समाचार

कुक आइल्याण्ड्स दक्षिण प्रशान्त मा एक देश हो, न्यूजीलैंड को साथ राजनीतिक सम्बन्ध संग। यसको १ is वटा टापु विशाल क्षेत्रमा छरिएका छन। सब भन्दा ठुलो टापु, रारोटोंगा, असहाय पहाड र राष्ट्रिय राजधानी अवारुआको घर छ। उत्तर तर्फ, आइतुताकी टापुमा कोरल चट्टान र साना, बलौटे टापुहरूले घेरिएको विशाल लगून छ। देश यसको धेरै स्नोर्कलिंग र स्कूबा डाइभिंग साइटहरूको लागि प्रख्यात छ।