कोटी - घाना यात्रा समाचार

घाना ट्राभल र पर्यटक समाचार। घाना, औपचारिक रूपमा गणतन्त्र घाना, गिनी र अटलांटिक महासागरको खाडीको किनारमा अवस्थित पश्चिमी अफ्रिकाको उपनगरीय देश हो।