कोटी - फ्रान्स यात्रा समाचार

फ्रान्स, पश्चिमी यूरोपमा, मध्यकालीन शहरहरू, अल्पाइन गाउँहरू र भूमध्यसागरीय तटहरू समेट्छ। पेरिस, यसको राजधानी हो, यसको फेसन हाउसहरू, लूभ्रे लगायत शास्त्रीय कला संग्रहालयहरू र एफिल टावर जस्ता स्मारकहरूको लागि प्रसिद्ध छ। देश यसको मदिरा र परिष्कृत खानाको लागि पनि प्रख्यात छ। लास्काक्सको पुरानो गुफा चित्रहरू, ल्योनको रोमन थिएटर र वर्साइलहरूको विशाल दरबार यसको समृद्ध इतिहासको पुष्टि दिन्छ।