कोटी - बहामास समाचार

बहामासलाई बहामासको राष्ट्रमंडलका रूपमा आधिकारिक रूपमा चिनिन्छ, वेस्ट इन्डिजको लुकायन टापुमा पर्ने देश हो।