कोटी - कोसोभो यात्रा समाचार

कोसोभो यात्रा र पर्यटकहरूका लागि पर्यटन समाचार। कोसोभो, आधिकारिक रूपमा गणतन्त्र कोसोभो, दक्षिण पूर्वी यूरोपमा आंशिक मान्यता प्राप्त राज्य हो, सर्बिया गणराज्यको साथ क्षेत्रीय विवादको विषय हो।