कोटी - अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड समाचार

समाचार र अपडेटहरू सदस्यहरूका लागि प्रासंगिक छन् अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड।  
अफ्रिकी यात्रा र पर्यटन उद्योगका लागि के महत्त्वपूर्ण छ।
अफ्रिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुकहरूको लागि छनौटको गन्तव्य बनाउँदै।

आधिकारिक अफ्रीकी पर्यटन बोर्ड संघ समाचार।