Category - India

भारत बाट ताजा समाचार - यात्रा र पर्यटन, फेसन, मनोरन्जन, पाक, संस्कृति, घटनाहरु, सुरक्षा, सुरक्षा, समाचार, र प्रवृत्तिहरु।

भारत भ्रमण र पर्यटक समाचार। भारत, आधिकारिक रूपमा भारत को गणतन्त्र, दक्षिण एसिया मा एक देश हो। यो क्षेत्रफल अनुसार सातौं ठूलो देश हो, दोस्रो सबैभन्दा जनसंख्या भएको देश, र विश्वमा सब भन्दा बढी जनसंख्या प्रजातन्त्र हो।