कोटी - बैठकहरू (MICE)

MICE बैठक, प्रोत्साहन र घटनाहरूको बारेमा समाचार। अधिवेशनहरू, कार्यशालाहरू, कर्पोरेट बैठकहरू। बैठक सुविधा, स्थलहरु लाई MICE यात्रा र पर्यटन उद्योग को रूप मा परिचित छ

यहाँ क्लिक गर्नुहोस् मीटिंग्स र ट्रेलर जाँच गर्नका लागि, बैठक र प्रोत्साहन उद्योगको लागि हाम्रो नयाँ ब्लग।