कोटी - WTN

World Tourism Network (WTN) संसारभरका साना र मध्यम आकारका यात्रा र पर्यटन व्यवसायहरूको लामो समयदेखि रोकिएको आवाज हो। हाम्रा प्रयासहरूलाई एकताबद्ध गरेर, हामी साना र मध्यम आकारका व्यवसायहरू र तिनीहरूका सरोकारवालाहरूको आवश्यकता र आकांक्षालाई अगाडि ल्याउँछौं।

World Tourism Network rebuilding.travel छलफलबाट बाहिर आयो।

WTN 128 भन्दा बढी देशहरूमा यसका सदस्यहरूलाई अवसरहरू र आवश्यक नेटवर्किङ प्रदान गर्दछ।