श्रेणी - पुनर्निर्माण

COVID-19 महामारी पछि यात्रा र पर्यटन पुनर्निर्माण। अपडेटहरू ती भित्र आउँदा।

ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार

IATA: WHO को सल्लाह पालना गर्नुहोस् र अब यात्रा प्रतिबन्धहरू खारेज गर्नुहोस्

ब्ल्यान्केट ट्राभल प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारलाई रोक्न सक्दैन, र तिनीहरूमाथि भारी बोझ राख्छ ...