श्रेणी - मान्छे

मानिसहरु यात्रा र पर्यटन उद्योग मा ड्राइभि force्ग शक्ति हो। कार्यकारीहरू, जीएम, मन्त्रीहरू, नेताहरू, साधारण यात्रीहरू, इत्यादि। यो कथा भनेको यात्रा र पर्यटनमा दौडिरहेकाहरूका बारेमा हो, जुन मानिससँग संसारमा यात्रा गर्न भन्न एक कथा छ र मानिस जसको आवाज हुनु आवश्यक छ र मानिसहरुको आवाज हो यात्रा र पर्यटन।