ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार ब्रेकिंग यात्रा समाचार घाना ब्रेकिंग न्यूज समाचार अहिले प्रचलनमा

घाना राष्ट्रपति सरकारी अधिकारीहरु: तपाइँ देश छोड्न सक्नुहुन्न

घाना
घाना
द्वारा लिखित नेल Alcantara

"सरकारी घरेलु काम" को अवरोधलाई कम गर्नका लागि घानाका राष्ट्रपति, नाना अडो डान्कवा अकुफो-एडोले सरकारी अधिकारीहरु द्वारा विदेश यात्रामा अस्थायी प्रतिबन्ध जारी गरेका छन्।

प्रतिबन्धमा समावेश नभएको विदेश मामिला र क्षेत्रीय एकीकरणका मन्त्रीहरू छन्। अन्य सबै मन्त्रीहरू, उनका प्रतिनिधिहरू, महानगरपालिका, जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरू र सरकारी एजेन्सीहरूका प्रमुखहरू यातायात प्रतिबन्धबाट प्रभावित छन्।

निर्देशनले यात्रा प्रतिबन्धबाट प्रभावित व्यक्तिलाई भविष्यमा विदेश यात्राको दिशा निर्देशन नभएसम्म कडाईका साथ पालन गर्न भन्यो।

प्रिन्ट अनुकूल, पीडीएफ र ईमेल

लेखक बारे

नेल Alcantara