33 देशहरूले नयाँ यात्रा प्रतिबन्ध र प्रतिबन्धहरू घोषणा गरे

33 देशहरूले नयाँ यात्रा प्रतिबन्ध र प्रतिबन्धहरू घोषणा गरे

33 देशहरूले नयाँ यात्रा प्रतिबन्ध र प्रतिबन्धहरू घोषणा गरे

33 देशहरूले नयाँ यात्रा प्रतिबन्ध र प्रतिबन्धहरू घोषणा गरे

लेखक बारे

ह्यारी जॉनसन

ह्यारी जॉनसन को लागी असाइनमेन्ट सम्पादक भएको छ eTurboNews 20 वर्ष भन्दा बढीको लागि। उनी होनोलुलु, हवाईमा बस्छन् र मूल रूपमा युरोपका हुन्। उनलाई समाचार लेख्न र कभर गर्न मन लाग्छ ।