कोस्टा रिकाले नयाँ पर्यटकहरूका लागि COVID-19 प्रवेश आवश्यकताहरू सहज बनाउँछ

कोस्टा रिकाले नयाँ पर्यटकहरूका लागि COVID-19 प्रवेश आवश्यकताहरू सहज बनाउँछ

प्रिन्ट अनुकूल, पीडीएफ र ईमेल

कोस्टा रिकाले नयाँ पर्यटकहरूका लागि COVID-19 प्रवेश आवश्यकताहरू सहज बनाउँछ

कोस्टा रिकाले नयाँ पर्यटकहरूका लागि COVID-19 प्रवेश आवश्यकताहरू सहज बनाउँछ

प्रिन्ट अनुकूल, पीडीएफ र ईमेल

लेखक बारे

ह्यारी जॉनसन

ह्यारी जॉनसन को लागी असाइनमेन्ट सम्पादक भएको छ eTurboNews 20 वर्ष भन्दा बढीको लागि। उनी होनोलुलु, हवाईमा बस्छन् र मूल रूपमा युरोपका हुन्। उनलाई समाचार लेख्न र कभर गर्न मन लाग्छ ।