कोटी - आईसीटीपी

पर्यटन पार्टनरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन यात्रा र पर्यटन उद्योगको लागि एक वैश्विक सदस्यता संस्था हो।

ग्रीन ग्रोथ र क्वालिटी = व्यवसाय