Category - Palestine

प्यालेस्टाइन बाट ताजा समाचार - यात्रा र पर्यटन, फेसन, मनोरन्जन, पाक, संस्कृति, घटनाहरु, सुरक्षा, सुरक्षा, समाचार, र प्रवृत्तिहरु।

प्यालेस्टाइन यात्रा र पर्यटकहरु र यात्रा पेशेवरहरु को लागी पर्यटन समाचार। प्यालेस्टाइन मा नवीनतम यात्रा र पर्यटन समाचार। सुरक्षा, होटल, रिसोर्ट्स, आकर्षण, पर्यटन र प्यालेस्टाइन मा यातायात मा नवीनतम समाचार। पूर्वी यरूशलेम यात्रा जानकारी। प्यालेस्टाइन को यात्रा। चलिरहेको इजरायली कब्जा को कारण, प्यालेस्टाइन आफ्नो सीमा वा प्रवेश र निकास बिन्दुहरु मा नियन्त्रण छैन। ... तेसैले, प्यालेस्टाइन को यात्रा गर्न को लागी तपाइँ इजरायल को माध्यम बाट पारित गर्नु पर्छ। त्यहाँ धेरै प्रविष्टि विकल्प इजरायल प्रवेश र फलस्वरूप गन्तव्य प्यालेस्टाइन पुग्न छन्